Dzieci i pieniądze: kieszonkowe nie poddaje się kryzysowi

02-03-2010

Według ostatniego badania Ipsos dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat  daje im, przynajmniej od czasu do czasu pieniądze do samodzielnego dysponowania, średnio jest to 56 złotych miesięcznie. Pomimo światowego kryzysu nasi najmłodsi otrzymują w tym roku  kwotę zbliżoną do otrzymywanej w okresie prosperity gospodarki z pierwszej połowy 2008 roku. Dzieci najczęściej wydają swoje pieniądze na słodycze, napoje, czasopisma oraz karty do telefonów.

Skąd dzieci mają pieniądze?

Dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat daje im pieniądze przynajmniej od czasu do czasu. Podobna liczba rodziców dawała kieszonkowe w pierwszej połowie 2008 roku. Kieszonkowe dostają nawet najmłodsze dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Najczęściej do portfeli sięgają rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat. 
Prawie jedna trzecia rodziców (29%) regularnie wypłaca kieszonkowe swoim dzieciom. Najczęściej jednak otrzymują pieniądze w formie prezentu od rodziców, dziadków lub krewnych (56%) oraz w formie nieregularnych wpłat od rodziców (53%) z przeznaczaniem na bieżące potrzeby. Raczej rzadko, bo jedynie 13% rodziców stosuje pieniądze jako formę nagrody dla dzieci za dobre stopnie w szkole.

Ile pieniędzy mają dzieci?

Dzieci, które otrzymują pieniądze, mają do swojej dyspozycji średnio 56 zł na miesiąc. Dla porównania jest to o 18 złotych więcej niż 6 lat temu. Nawet po uwzględnieniu inflacji z tego okresu mamy prawie 30% realnego wzrostu wartości. Kieszonkowe nie poddało  się również ostatniemu kryzysowi ekonomicznemu. Obecnie dzieci otrzymują kwotę zbliżoną, do otrzymywanej w okresie prosperity gospodarki w pierwszej połowie 2008 roku. Najwięcej otrzymuje młodzież w wieku 15-18 lat - średnio 82 zł, młodsze nastolatki otrzymują ok. 43 zł.

Ile przeciętnie miesięcznie pieniędzy dziecko ma do swojej dyspozycji?

Podstawa: rodzice, których dzieci przynajmniej od czasu do czasu otrzymują pieniądze do swojej dyspozycji N=142.

Na co dzieci wydają pieniądze?

Większość pieniędzy dzieci wydają na słodycze (w opinii 61% rodziców), napoje (37%), gazety i czasopisma (27%) oraz na karty lub abonament za telefon komórkowy (21%). Młodzież w wieku 15-18 lat częściej niż młodsze dzieci wydaje swoje pieniądze na karty lub abonament za telefon komórkowy (33%), kosmetyki (35%) a także rozrywkę: kino, koncerty, kluby (16%).

Na co przede wszystkim dziecko wydaje swoje pieniądze?

Podstawa: rodzice, których dzieci przynajmniej od czasu do czasu otrzymują pieniądze do swojej dyspozycji N=142; procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Na jakie decyzje zakupowe mają wpływ dzieci?

Dzieci biorą także czynny udział w wydawaniu pieniędzy swoich rodziców, jednak nie dotyczy to wszystkich kategorii produktów.
Towarzysząc rodzicom podczas zakupów (w połowie przypadków ma to miejsce raz lub kilka razy w tygodniu) decydują bądź współdecydują o zakupie lub wyborze niektórych marek. Najczęściej spośród badanych kategorii dzieci mają swój udział w wyborze marki słodyczy, jogurtów/serków, napoi gazowanych, zabawek a także ubrań i obuwia dziecięcego. Im starsze dzieci, tym ich rola w decydowaniu lub współdecydowaniu o zakupie danego produktu jest większa. Nastolatki w wieku 15-18 lat mają więcej do powiedzenia szczególnie przy zakupie telefonów komórkowych (77%), gier komputerowych (55%) oraz przy wyborze miejsca rozrywki (61%).
Jednak decyzje w sprawie zakupu takich produktów jak sprzęt grający lub oprogramowanie komputerowe pozostaje najczęściej w wyłącznych kompetencjach rodziców.

Czy zdarza się, że dziecko decyduje lub współdecyduje o zakupie lub wyborze marki następujących produktów?

N=217; odpowiedzi pozytywne, procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Badanie przeprowadzono między 8 a 14 stycznia 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/) 3,1% na poziomie ufności 0,95.