Kieszonkowe naszych dzieci

07-09-2005

Dwie trzecie rodziców mających dzieci w wieku 4-18 lat daje swoim pociechom - przynajmniej od czasu do czasu - kieszonkowe. Średnio wynosi ono ok. 50 zł miesięcznie, przy czym najstarsze dzieci (16-18 lat) otrzymują średnio już 76 zł miesięcznie. Pieniądze te wydają przede wszystkim na słodycze, gazety, czasopisma, napoje ale także na opłaty związane z używaniem telefonów komórkowych i zabawki. Dzieci mają również duży wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców.


Skąd dzieci mają pieniądze?

Dwie trzecie rodziców (66%), mających dzieci w wieku od 4 do 18 lat daje swoim dzieciom, przynajmniej od czasu do czasu, pieniądze, którymi mogą one same dysponować. Najczęściej dzieci dostają pieniądze w formie nieregularnych wypłat od rodziców w zależności od ich możliwości finansowych oraz potrzeb dzieci (75%), oraz jako prezenty (Gwiazdka, urodziny itp. - 71%) od dziadków bądź dalszych krewnych. 40% badanych w tej grupie rodziców daje dzieciom pieniądze regularnie, w formie tygodniówki bądź stałej miesięcznej "pensji". 15% nagradza swoje dzieci za postępy w nauce (dobre stopnie), 12% płaci dzieciom za prace wykonywane w domu, identyczny odsetek dzieci (12%) otrzymuje wynagrodzenie za prace wykonywane poza domem.

W jaki sposób dzieci otrzymują pieniądze?

Podstawa: rodzice, których dzieci przynajmniej od czasu do czasu otrzymują pieniądze do swojej dyspozycji N=163; procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Średnio miesięcznie dzieci mają do dyspozycji około 50 zł. Wysokość kieszonkowego rośnie wraz z wiekiem, najstarsze dzieci otrzymują średnio już 76 zł miesięcznie.

Ile przeciętnie pieniędzy ma dziecko do swojej dyspozycji miesięcznie?

Podstawa: rodzice, których dzieci przynajmniej od czasu do czasu otrzymują pieniądze do swojej dyspozycji N=163.

Na co dzieci przeznaczają swoje pieniądze?
Zdecydowanie najczęściej dzieci i młodzież wydają swoje pieniądze na słodycze (w opinii 65% rodziców), karty do telefonu/rachunek telefoniczny (11%), napoje (10%), gazety i czasopisma (10%), zabawki (10%), kosmetyki (8%) i gry komputerowe (7%).

Na co przede wszystkim dziecko wydaje swoje pieniądze?

Podstawa: rodzice, których dzieci przynajmniej od czasu do czasu otrzymują pieniądze do swojej dyspozycji N=163; procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Według połowy respondentów, ich dzieci odkładają cześć pieniędzy na jakiś konkretny cel albo po to, aby mieć pieniądze w zapasie. W tym zakresie nie ma zasadniczych różnic w poszczególnych grupach wiekowych.

Oprócz dysponowania swoimi pieniędzmi, dzieci biorą czynny udział w wydawaniu pieniędzy rodziców. W zdecydowanej większości badanych rodzin, dzieci towarzyszą swoim rodzicom podczas zakupów. Najczęściej, bo w jednej trzeciej wypadków, dzieci chodzą z rodzicami na zakupy kilka razy w tygodniu, a blisko w jednej czwartej - raz w tygodniu. Zaledwie 4% respondentów przyznało, że ich dzieci nigdy nie towarzyszą im w zakupach. Z kolei niemal jedna trzecia respondentów (30%) deklaruje, że ich dzieci kilka razy w tygodniu samodzielnie robią zakupy dla pozostałych członków rodziny.

Spośród badanych kategorii produktów, dzieci najczęściej mają wpływ na wybór marek jogurtów i serków. Następne w kolejności są płatki śniadaniowe i pasta do zębów, ale także sprzęt grający (odtwarzacze, wieże, magnetofony itp.) oraz odzież i obuwie dla dzieci, przy zakupie których pociechy decydują bądź współdecydują o wyborze marki u blisko dwóch trzecich badanych.

Czy zdarza się, że dziecko decyduje lub współdecyduje o zakupie lub wyborze marki następujących produktów (N=246):

Generalnie im starsze dziecko, tym jego udział w wyborze marek/produktów wzrasta. Szczególnie widoczne jest to w zakresie zakupów sprzętu nowoczesnych technologii jak telefony komórkowe, komputery i oprogramowanie czy gry komputerowe. Starsze dzieci (11-18 lat) w znacznej mierze pełnią już rolę głównych doradców w tych zakupach.

Czy zdarzyło się, że Pana(i) dziecko miało wpływ na zakup (N=246):

Sondaż przeprowadzono pomiędzy 3 a 9 sierpnia 2005 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1018 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,1% na poziomie ufności 0,95.