Badanie sondażowe iOmnibus

Co to jest?

•    i:OMNIBUS jest ogólnopolskim badaniem sondażowym prowadzonym przez Ipsos co  tydzień. Służy zarówno do badania rynku jak i badania opinii publicznej.
•    i:Omnibus łączy zalety metodologii badania omnibusowego z szybkością pomiaru online.
•    Możliwość zastosowania multimediów w postaci filmów video, plików audio, obrazów wyświetlanych na monitorze respondenta.
•    Próba ogólnokrajowa reprezentatywna dorosłych (16+ w Polsce) N=1 000 w pomiarach tygodniowych.
•    Dostęp do dużej ilości dodatkowych informacji demograficznych opisujących badanych.

Reprezentatywność próby

•    Losowa próba zapewniająca ogólnopolską reprezentatywność próby ze względu na wiek, płeć, region, status zawodowy, oraz odpowiedzialność za zakupy

Możliwe zastosowanie

•    Badanie przekrojowe dużych populacji (np. wszystkich dorosłych konsumentów) w skali całego kraju, regionu lub kilku regionów.
•    Badanie opisowe wybranych grup społecznych lub segmentów rynku.
•    Badanie typu "barometr" pozwalające obserwować wybrane zjawiska w równych odstępach czasu (badanie trendów)
•    Monitorowanie skutków kampanii promocyjnych, reklamowych lub innych, dające możliwość ich modyfikowania w zależności od wyników badania.
•    Badanie pozwalające jednorazowo uchwycić obecność i natężenie określonego zjawiska, spodziewanego efektu itp.


Dowiedz się więcej

Paweł Predko
Operations Director, Ipsos