Innowacyjny jak Polak

08-04-2014

Polacy wydają się otwarci na nowości. Aż 60% z nas deklaruje, że chętnie sięga i wypróbowuje nowe produkty pojawiające się na rynku, wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos.

Otwartość na nowości
 
Zaledwie co dziesiąty respondent przyznał że jest sceptyczny wobec nowych produktów i woli polegać na tych już sprawdzonych. 

Po nowości na rynku chętniej sięgają kobiety -  o 8% punktów procentowych więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje dużą otwartość na nowe produkty, i ludzie młodzi - poniżej 30 roku życia.  Co ciekawe, nie ma znaczącej różnicy w deklarowanej otwartości na nowości między grupą trzydziestolatków, a czterdziestolatków, co może wskazywać na zacieranie się różnic w podejściu do nowości pomiędzy obecnymi trzydziesto i czterdziestolatkami – komentuje wyniki badania Andrzej Anterszlak, Ipsos Loyalty Director. Badanie Ipsos pokazało, że kobiety, częściej niż mężczyźni, dzielą się informacjami o znalezionych nowościach z osobami ze swojego otoczenia.

Dane w %, N=1000

 

Jak szybko Polscy sięgają po nowości?

Prawie dwie trzecie Polaków deklaruje, że osoby z ich otoczenia często pytają ich o radę jakie produkty wybrać spośród pojawiających się na rynku nowości.  Tyle samo respondentów twierdzi, że gdy trafia na nowość, która im się podoba, chce powiedzieć o niej innym.

Dla 57% ankietowanych nowości pojawiające się na rynku są częstym tematem rozmów ze znajo-mymi i rodziną. Połowa Polaków przyznała również, że często wyszukuje informacji o nowościach w prasie i Internecie.

Mężczyźni nieco częściej, niż kobiety udzielają rad znajomym i rodzinie  o nowych produktach i wyszukują o nich informacji w prasie i Internecie, podczas kiedy nieco więcej kobiet niż mężczyzn chętnie poleca sprawdzone produkty innym i rozmawia o nich ze znajomymi i rodziną.

Trzy czwarte z nas deklaruje, że w przypadku zakupu nowych produktów weźmie bardziej pod uwagę takie, które mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb. Co więcej, Polacy – 61% z nas -  są skłonni zapłacić więcej za produkty, które uważają za oryginalne.

 

Procent osób, które odpowiedziały "zdecydowanie'  lub "raczej do mnie pasuje" na dane stwierdzenie, dane w %, N = 1000

Większość ankietowanych deklaruje ponadto, że bierze pod uwagę zakup tylko takich nowych produktów, które są prawdziwe i autentyczne (69%). Najmniej respondentów przyznało, że zasady etyczne jakimi kierują się producenci wpływa na ich zakupowe decyzje- z tym stwierdzeniem zgodziło się 57% osób. 

Prawie 70% badanych uważa, że warto zapłacić więcej za produkty, które pozwalają zaoszczędzić czas. Jesteśmy skłonni płacić więcej za produkty, które pomagają nam w codziennym życiu zyskać nieco więcej czasu. W obecnej dobie czas stał się cennym zasobem, i zawsze go przecież brakuje. Jesteśmy więc skłonni zapłacić więcej za produkty, dzięki którym co nieco go odzyskamy.  Przy czym wyniki projektu uwidoczniły, że mężczyźni są nieco bardziej skłonni wydać więcej na produkty oszczędzające czas niż kobiety – komentuje wyniki badania Andrzej Anterszlak, Ipsos Loyalty Director.

 

Badanie zostało przeprowadzone techniką on-line, na panelu Ipsos, w lutym 2014 roku, na 1000 osobowej, próbie, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i region dla populacji Polaków w wieku 19-49 lat.