Ewa Sech Dyrektorem zespołu Equity Builder & Tracking w Ipsos ASI

08-09-2009

Ewa Sech po 16 latach pracy w GfK Polonia przeszła do Ipsos, gdzie została Dyrektorem zespołu Equity Builder & Tracking w Ipsos ASI, części Ipsos zajmującej się badaniami reklamy.

Zespół, którym kierować będzie Ewa Sech specjalizuje się w badaniach zdrowia i kondycji marek, analizach pozycjonowania marek oraz w trackingach reklam.

W GfK Polonia Ewa Sech zajmowała się panelem gospodarstw domowych, odpowiadając za obsługę kluczowych klientów oraz koordynację projektów międzynarodowych. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach: marketing i analiza marketingowa SGH oraz psychologii zachowań nabywczych na UW.

Ipsos ASI to wydzielona struktura Ipsos specjalizująca się w badaniach reklamy. To numer 1 na świecie w dziedzinie pretestów reklamy, jeden z największych światowych dostawców badań trackingowych i badań brand equity. Prowadzi badania reklamy na wszystkich etapach tworzenia i realizacji kampanii reklamowych za pomocą wystandaryzowanych i sprawdzonych na całym świecie narzędzi badawczych. Pomaga w podejmowaniu najlepszych decyzji w procesie powstawania kampanii oraz maksymalizowaniu zwrotu z poczynionych inwestycji reklamowych.