Languages


Badania opinii w sektorze prywatnym i publicznym

Prowadzimy badania sektora biznesowego oraz instytucji publicznych.Badania firm służą opisaniu ich wizerunku i funkcjonowania na rynku oraz dostarczają wiedzy na temat procesów wewnątrz organizacyjnych, w tym efektywności komunikacji oraz satysfakcji pracowniczej.

Badamy także opinie o instytucjach publicznych i postawy wobec różnych zagadnień społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Dostarczamy informacji na temat preferencji politycznych, stosunku do władz państwowych i ich programu oraz postaw wobec integracji europejskiej.