Languages


Badania marketingowe

Rynek zmienia się dynamicznie: konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i aktywni, konkurencja mnoży pomysły. Wprowadzanie nowych produktów, zmienianie już istniejących i zarządzanie marką jest coraz trudniejsze. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu oraz korzystając z najnowszych narzędzi badawczych pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji na każdym etapie procesu marketingowego. Dostosowujemy metody badań do aktualnego problemu marketingowego oraz specyfiki rynku i produktu.

Pamiętamy o krótkich terminach. Dzięki przynależności do międzynarodowej grupy podobne badanie możemy realizować jednocześnie w kilku krajach świata.

Ipsos Marketing specjalizuje się w badaniach wspierających wprowadzanie nowych produktów, zarządzanie produktem i strategią marki. Korzystamy z zaawansowanych narzędzi badawczych służących do badania rynku i zachowań konsumenckich, generowania nowych pomysłów, rozwoju konceptów, rozwoju i optymalizacja miksu marketingowego, szacowanie wolumenu sprzedaży przed wprowadzeniem na rynek, zarządzanie marką i repozycjonowania. Mamy doświadczenie w pracy z klientami z takich branż jak FMCG, przemysł farmaceutyczny, usługi finansowe, handel detaliczny, dobra trwałe, IT, przemysł motoryzacyjny i inne.