Languages


Badania reklamy i mediów

Na każdym kroku tworzenia reklamy i budowania strategii mediowej podejmujesz ryzyko.

Jeśli zechcesz:

  • Pomożemy Ci w tworzeniu wiarygodnej i efektywnej strategii reklamowej
  • Ocenimy trafność i skuteczność nowych pomysłów oraz środków przekazu
  • Dostarczymy dokładnej oceny efektywności realizowanych kampanii reklamowych.


Ipsos Connect
to wydzielona struktura Ipsos specjalizująca się w badaniach reklamy i mediów, powstała z połączenia historycznych działów Ipsos ASI i MediaCT.

To numer 1 na świecie w dziedzinie pretestów reklamy, jeden z największych światowych dostawców badań trackingowych i badań wizerunku marki. Prowadzi badania reklamy na wszystkich etapach tworzenia i realizacji kampanii reklamowych za pomocą wystandaryzowanych i sprawdzonych na całym świecie narzędzi badawczych. Pomaga w podejmowaniu najlepszych decyzji w procesie powstawania kampanii oraz maksymalizowaniu zwrotu z poczynionych inwestycji reklamowych.