Languages


Kontakt

ul. Domaniewska 34A

02-672 Warszawa
tel.: +48 22 448 77 00
fax: +48 22 448 77 02

info.poland@ipsos.com

Mapa dojazdu

Ipsos Sp. z o.o., Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000023371, NIP: 525-21-99-297, REGON: 017201001, Kapitał: 8.048.000 PLN