Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków. Edycja 2012

19-06-2012

Jak zmieniają się zwyczaje żywieniowe Polaków? Czy Polacy zwracają uwagę na to, co jedzą? Jak oceniają swoje zdrowie, wagę, kondycję? Czym jest dla nich zdrowe żywienie? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport Ipsos „Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków. Edycja 2012”.

Celem raportu jest analiza zmian zachodzących w zwyczajach żywieniowych dorosłych i dzieci, a także w postrzeganiu własnego zdrowia i wagi.

Raport „Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków. Edycja 2012” obejmuje następujące zagadnienia: zdrowie i samopoczucie, postrzegana masa ciała i kontrola wagi, zwyczaje żywieniowe Polaków, odżywianie i waga dzieci. Raport zawiera wyniki z r. 2012 w odniesieniu do pomiarów prowadzonych od r. 2006.

Raport zawiera  także segmentację opracowaną w oparciu o kryteria zakupu produktów spożywczych, przyrządzanie posiłków, stosunek do zdrowia i odżywiania. Wraz z analizą każdego segmentu został  zaprezentowany profil konsumencki.

Najnowsze badanie zostało  zrealizowane w lipcu 2012 na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, N=800, z osobami w wieku 15 lat i więcej. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono metodą face-to-face z wykorzystaniem techniki CAPI (z użyciem elektronicznego kwestionariusza, przy pomocy laptopa).