Kolor kobiety, czyli o kobiecości oczami kobiet i o wykorzystaniu tego w marketingu

02-07-2013

Raport

Obecny świat zmusza zarówno kobiety, jaki i mężczyzn do przedefiniowania swoich życiowych ról, co często prowadzi do zagubienia i niezrozumień. Wiele zostało już powiedziane i napisane o trudnej sytuacji mężczyzn i o kryzysie męskości. A co z kobietami?

Zaciekawieni tym, czy kobiecość, role kobiet również uległy przemianom, zrealizowaliśmy badanie segmentacyjne, w którym kobiety same miały możliwość wypowiedzenia się o własnych potrzebach, dążeniach, aspiracjach, oczekiwaniach względem własnej kobiecości.

Otrzymaliśmy portrety pięciu grup kobiet, które zdecydowanie różnią się pod względem życiowej filozofii, postrzegania własnej kobiecości i tego, co ją definiuje. Różnice charakteryzujące te kobiety nie pozostają też bez znaczenia dla rozmaitych działań marketingowych mających na celowniku co najmniej połowę (piękniejszą) populacji.

Główne obszary badania:

•    Jak Polki chciałyby się czuć jako kobiety? - Segmentacja
•    Kobiecość oczami kobiet
•    Zadowolenie z życia
•    Kobieta i mężczyzna
•    Zainteresowania i hobby

Segmentacja kobiet została opracowana wg metodologii Censydiam bazującej na ukrytych i nieuświadomionych motywacjach. Badanie składało się z części ilościowej (wywiady on-line (panel Ipsos) na ogólnopolskiej reprezentatywnej pod względem wieku, miejsca zamieszkania, województwa i wykształcenia próbie kobiet oraz z części jakościowej - rozszerzone grupy fokusowe (EFGI) .

Warsztaty

Ważnym elementem projektu syndykatowego Kolor Kobiety są warsztaty aktywacyjne, w trakcie których segmentacja z raportu staje się podstawą do generowania pomysłów na aktywację produktów i marek z myślą o konkretnym segmencie kobiet


Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych