Eksploracja sieci społecznych

Według badań podjętych w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku  87% lekarzy kieruje się opinią swojego lidera w wyborze stosowanych terapii oraz leków. Nie dziwi zatem, że w obliczu restrykcyjnego prawa w zakresie reklamy, liderzy opinii są w kręgu szczególnego zainteresowania firm farmaceutycznych budujących marki Rx.

Stworzenie skutecznej strategii współpracy ze środowiskiem eksperckim poprzedzone musi być poprawnym wyborem kluczowych liderów opinii w określonym obszarze terapeutycznym. Identyfikacja ich nazwisk obecnie najczęściej oparta jest o istniejące zależności formalne w danym środowisku medycznym. W każdej wspólnocie zawodowej jednak, poza siecią formalną, istnieje też nieformalna sieć powiązań między specjalistami, która często ma znacznie większy wpływ na zachowanie i opinie członków grupy. Ten wewnętrzny system jest w rzeczywistości bardziej zróżnicowany niż można by przypuszczać, a eksploracja ukrytych relacji może stać się kluczem do skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

Firmy farmaceutyczne stoją więc przed pytaniem kim są dziś specjaliści, którzy mają rzeczywiście największy wpływ na środowisko medyczne w danym obszarze terapeutycznym?

Pomocne w rozwiązaniu tego problemu jest tworzenie map sieci społecznych liderów opinii (z ang. Key Opinion Leader Mapping). Pozwalają one odkryć sieć nieformalnych zależności między ekspertami w danym obszarze terapeutycznym. W rezultacie pozwalają firmom farmaceutycznym na zwiększenie efektywności prowadzonych działań marketingowych poprzez precyzyjne wytypowanie osób, które mają decydujący wpływ na środowisko medyczne.

Rozwiązanie Ipsos Health

Ipsos, we współpracy z firmą Maven 7 - lidrem w tworzeniu map sieci społecznych,opracował specjalny program badawczy, który pozwala firmom farmaceutycznym na identifikację kluczowych liderów opinii.

Proponowane badanie jest połączeniem analizy danych zastanych oraz wywiadów eksperckich, a prowadzone w następujących etapach:

  1. Analiza danych zastanych (publikacji, wytycznych, itd.) oraz wywiady ilościowe z członkami danej grupy
  2. Wykorzystanie zebranych informacji w celu stworzenia map zależnosci
  3. Indywidualne wywiady jakościowe z wybranymi respondentami w celu pogłebienia wiedzy na temat wyznaczonej mapy sieci społecznej

W oparciu o wyniku badania dostarczamy naszym klientom wiedzy o tym:

  • Jakie są wzajemne relacje między członkami danej grupy w podziale na specjalizacje, typy placówek, regiony, itd.
  • Do kogo lekarze zwracają się ze specjalistycznymi pytaniami  w okreslonym obszarze terapeutycznym
  • Jak w danej grupie przebiega proces dyfuzji innowacji oraz kto ma w tym zakresie największy wpływ na środowisko specjalistów

Przykład wizualizacji sieci społecznej. Każda kropka reprezentuje jedno nazwisko eksperta, a linie jego zależności z innymi czlonkami grupy.


Dowiedz się wiecej