Jak skutecznie motywować pacjentów do przestrzegania zaleceń lekarzy?

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest częstym zjawiskiem w Polsce i stanowi zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Znalezienie odpowiedniego sposobu motywowania Polaków do stosowania się do zaleceń lekarza leży w obszarze zainteresowań zarówno personelu medycznego, administracji publicznej, jak i producentów leków. Ipsos Health wypracował unikalne podejście badawcze, aby wspomóc firmy farmaceutyczne w tym zadaniu.

Fakt, że pacjenci nie realizują recept, nie rozpoczynają, opóźniają lub przerywają leczenie, sami zmieniają częstość dawkowania i pomijają część kuracji, to poważny problem społeczno-ekonomiczny. Szacuje się, że nawet 50% pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarza. Brak systematyczności w stosowaniu terapii przede wszystkim stanowi zagrożenie życia dla pacjentów, wpływając również znacząco na przychody firm farmaceutycznych ze sprzedaży w poszczególnych obszarach terapeutycznych. Straty przynoszą nie tylko niezrealizowane recepty. Niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych przez pacjentów może wpływać także na pogorszenie percepcji skuteczności poszczególnych produktów w opinii personelu medycznego.

W związku z powyższym, firmy farmaceutyczne coraz częściej angażują środki w przygotowywanie inicjatyw i programów edukacyjnych dla pacjentów,  stając przed pytaniem w jaki sposób skutecznie promować przestrzeganie zaleceń lekarskich?

Rozwiązanie Ipsos Health

W wyniku analizy naszych dotychczasowych badań przeprowadzonych z pacjentami, jak również przeglądu literatury dostępnej na ten temat, Ipsos Health opracował Adherence Dynamics Model. Jest to unikalne podejście badawcze, które skupia się na identyfikacji czynników, które determinują  przestrzeganie zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów. Postawy wobec choroby, jej postrzeganie, motywacje do leczenia, oraz przyczyny niestosowania  się do zaleceń lekarza są dogłębnie analizowane w oparciu przygotowany model analityczny.


W skrócie, Adherence Dynamics Model to:


W wyniku badania dostarczamy Klientom obszerny raport zawierający podsumowanie wyników badania oraz zbiór rekomendacji w zakresie budowania efektywnych strategii komunikacji z pacjentami w danym obszarze terapeutycznym. W Ipsos Health wierzymy, że dzięki trafnie skonstruowanym programom edukacyjnym dla pacjentów firmy farmacetyczne mogą wywierać pozytywny wpływ na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, a tym samym również poprawić kondycję i sprzedaż  swoich produktów.


Dowiedz się wiecej