WAO! Wallet Allocation Optimizer

Służy do badania dynamiki udziału w całości wydatków klienta na daną kategorię


Kiedy warto wykorzystać?

  • Jesteś zainteresowany badaniem satysfakcji lub lojalności?
  • Zależy Ci aby nie tylko poznać zadowolenie swoich Klientów, ale także wiedzieć co zrobić, aby zwiększyć swój udział w rynku?
  • Chciałbyś utrzymać obecnie stosowane wskaźniki (CSI, LI, NPS i inne), ale wzbogacić swoje badanie o prawdziwie operacyjnie elementy?

Co otrzymasz?

  • Badanie pozwoli oszacować twój udział w całości wydatków klienta na kategorię (share of wallet)
  • Umożliwi identyfikację tych cech Twoich produktów czy usług, których poprawa  w największym stopniu wpłynie na zwiększenie udziału w  wydatkach klienta
  • Tak jak każde badanie satysfakcji lub lojalności, dostarczy wskaźników o poziomie utrzymania Twoich Klientów

 

Dowiedz się więcej

Andrzej Anterszlak
Dyrektor Ipsos Loyalty