Post*Testing


Ocena efektywności kampanii po jej zakończeniu


Dlaczego i kiedy?

 • Aby ocenić:
  » połączony efekt reklamy (copy) i zastosowanych nośników (media)
  » efektywność reklamy: nakłady w relacji do osiągniętych celów
  » przydatność reklamy w dalszej komunikacji


Co otrzymasz?

 • Informację czy dana reklam powinna być dalej wykorzystywana
 • Diagnozę efektywności reklamy w zakresie dotarcia i jej wpływu na kondycje marki
 • Analizę krzywych reakcji pokazującą dynamikę efektywności reklamy w zależności od : liczby kontaktów (OTS)


W jaki sposób?

 • Pomiar ilościowy (CAPI) w ciągu 10-12 dni od zakończenia kampanii
 • Diagnoza reklamy telewizyjnej także w kontekście innych mediów
 • Zwyczaje związane z oglądaniem telewizji analizowane w odniesieniu do danych telemetrycznych i zestawiane z media planem kampanii