Next*TV


Klasyczny pre-test reklamy telewizyjnej w zaawansowanej / ostatecznej formie


Dlaczego i kiedy?

 • Aby zwiększyć szanse kampanii reklamowej, poprzez określenie:
  » na ile reklama jest perswazyjna oraz zapamiętywana w powiązaniu z marką
  » jak wpływa na kondycję i wizerunek marki
  » czy jest dopasowana do strategii


Co otrzymasz?

 • Ocenę efektywności reklamy telewizyjnej w zakresie dotarcia i wywołania reakcji, z określeniem jej wpływu na sprzedaż i pełną diagnozą jej silnych i słabych stron
 • Rekomendacje co do wyemitowania reklamy oraz wskazówki odnośnie ewentualnych modyfikacji służących optymalizacji jej efektywności


W jaki sposób?

 • W naturalnych warunkach odbioru reklam telewizyjnych (w domu, uwaga respondenta skupiona na programie telewizyjnym, a nie na reklamie umieszczonej w bloku)
 • Poziom dotarcia mierzony poprzez odroczone, potwierdzone zapamiętanie reklamy (po 24 godzinach)
 • Perswazyjność i wpływ na markę, mierzony przy użyciu schematu eksperymentalnego, zapewnia odniesienie się do obecnej sytuacji marki na danym rynku