Next*Print, Next*Outdoor


Pre-test reklamy drukowanej (prasa lub reklama zewnętrzna)


Dlaczego i kiedy?

 • Aby sprawdzić efektywność reklamy drukowanej w jej naturalnym otoczeniu:
  » jaka jest jej zdolność przebicia się na tle innych reklam
  » czy jej rozumienie jest zgodne z założoną strategią
  » czy wywołuje pożądane zmiany w zachowaniu/ percepcji marki


Co otrzymasz?

 • Ocenę efektywności reklamy drukowanej (prasa/ outdoor) w zakresie dotarcia i wywołania reakcji (perswazyjność/ wpływ na markę)
 • Pełną diagnozę silnych i słabych stron reklamy, opartą także na reakcjach niewerbalnych (analiza hot-spot)


W jaki sposób?

 • Test ukryty: respondent nie jest świadomy, że będzie oceniał reklamę (kreacja umieszczona w naturalnym otoczeniu danego medium, wśród innych reklam)
 • Test monadyczny (każdy respondent ocenia tylko jedną reklamę)
 • Schemat eksperymentalny: porównanie wyników do grupy kontrolnej, która nie ma kontaktu z reklamą pozwala ocenić jej wpływ w odniesieniu do obecnej sytuacji marki na danym rynku