Next*Idea


Przegląd pomysłów kreatywnych i ich optymalizacja


Dlaczego i kiedy?

  • Aby zbadać reakcję konsumentów na wczesnym etapie tworzenia reklamy (robocze wersje reklam telewizyjnych)
  • Aby wybrać pomysł kreatywny o największym potencjale
  • Gdy budżet jest ograniczony


Co otrzymasz?

  • Wskazówki co do wyboru i optymalizacji najbardziej obiecującego pomysłu kreatywnego oparte na analizie wyników w odniesieniu do norm


W jaki sposób?

  • Test sekwencyjno-monadyczny
  • Porównanie wyników do norm