Next*360


Pre-test multimedialnej kampanii reklamowej


Dlaczego i kiedy?

 • Gdy planowana komunikacja obejmuje różne kanały (above the line, below the line, through the line)


Co otrzymasz?

 • Odpowiedzi na pytania:
  » na ile efektywna będzie moja kampania? jak mogę zwiększyć jej efektywność?
  » czy kampania z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacyjnych będzie bardziej efektywna w porównaniu z tradycyjnym podejściem opartym na TV?
  » czy każdy z elementów kampanii realizuje zamierzone cele?
  » czy poszczególne elementy kampanii dają efekt synergii?


W jaki sposób?

 • Ilościowa Jak to robimy? do badania kampanii wielokanałowych (kreacje pokazywane w kontekście danego medium)
 • Pełna wersja służy do oceny całości kampanii i wkładu każdego elementu
 • Uproszczona wersja pozwala na alternatywne podejścia: wybór pomiędzy różnymi kampaniami, wzięcie pod uwagę "dominującego" elementu (np. TV) i określenie wkładu "pozostałych", porównania między krajami/rynkami etc.