Equity*Builder


Model do badania zdrowia i kondycji marki oraz analiz pozycjonowania marek


Dlaczego i kiedy?

  • Aby zdiagnozować kondycję i zdrowie marki
  • Zanalizować wizerunek i możliwe kierunki pozycjonowania
  • Określić siłę marki na tle konkurencji


Co otrzymasz?

  • Wskazówki co do konkretnych działań, które należy podjąć w celu zwiększenia wartości i kondycji marki
  • Możliwość porównania zebranych wyników z bazą danych oraz wynikami konkurencji


W jaki sposób?

  • Model badawczy bazuje na niezbędnej efektywnej liczbie pytań
  • Pytania, na podstawie których opracowuje się model, mogą być dodawane do różnego rodzaju badań
  • Założenia modelu bazują na nowoczesnej teorii budowy wizerunku marek (Y&R & Ipsos ASI)