Emoti*Scape

Emoti*Scape™ to standardowy test służący do pomiaru uczuć wywoływanych przez markę lub reklamę.

 


Dlaczego i kiedy?

  • Test Emoti*Scape™ może być dodany do każdego badania, w którym ważna jest informacja o emocjonalnych skojarzeniach.
  • Test ten jest często wykorzystany do określenia uczuć wzbudzanych przez reklamy. Mapa Emoti*Scape™ umożliwia np. porównanie emocji faktycznie wzbudzanych przez badaną reklamę z emocjami, które miały być wywołane w zamierzeniu autorów reklamy.
  • Emoti*Scape™ służy również do badania wizerunku emocjonalnego marek, czyli odpowiedzi na pytanie, z jakimi uczuciami dana marka jest kojarzona przez konsumentów. Z dotychczas przeprowadzonych badań wiadomo, że, istnieje silny związek pomiędzy rodzajem emocji wywoływanych przez marki a ich siłą przekonywania, mierzoną chęcią posiadania lub zakupu. Ogólnie rzecz biorąc, marki wywołujące pozytywne uczucia są chętniej kupowane.


W jaki sposób?

  • Respondentom pokazuje się mapę 40 emocji, każda z nich przedstawiona jest przez rysunek ekspresywnej postaci (emotikon) oraz słowny opis wyrażanego przez postać uczucia. Respondenci mają wskazać emocje, które u nich wzbudza badana  marka lub reklama.