Brand Value Creator


Badanie ciągłe kampanii reklamowych i zdrowia marki na tle konkurencji


Dlaczego i kiedy?

  • Aby zbadać skuteczność prowadzonych działań reklamowych oraz ich wpływu na wizerunek marki


Co otrzymasz?

  • Informacje pozwalające na optymalizację media planu
  • Analizę wykorzystania budżetu medialnego z oceną efektywności w alternatywnych media planach
  • Oszacowanie liczby GRP koniecznej dla osiągnięcia zakładanego poziomu świadomości
  • Określenie wpływu sezonowości, wydatków na reklamę (share of voice), promocji itd. na poziom świadomości


W jaki sposób?

  • Informacje od konsumenta zestawione z wydatkami na media
  • Unikalny model medialny – oddziela kwestie "kreacji" od "medialnych" i ocenia wpływ kreacji przy wysokich i niskich nakładach na reklamę