Badania przedsiębiorstw

Służą opisaniu ich wizerunku i funkcjonowania na rynku oraz dostarczają wiedzy na temat procesów wewnątrzorganizacyjnych, w tym efektywności komunikacji oraz satysfakcji pracowniczej. Badania realizowane wśród przedsiębiorstw obejmują cały przekrój środowiska biznesowego w Polsce z uwzględnieniem zagadnień związanych z ich funkcjonowaniem na rynku oraz dotyczących organizacji wewnętrznej.

  • Badania sektora małych i średnich firm » więcej
  • Badania reputacji firm i przedsiębiorstw » więcej
  • Badania opinii w sektorze publicznym » więcej