Badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Badania sektora MSP pozwoliły nam poznać jego specyfikę i potrzeby. Oferujemy nasze doświadczenie i znajomość tego rynku, dotyczące następujących zagadnień:

  • komputeryzacja, internet, telekomunikacja
  • korzystanie z usług banków i potrzeby w zakresie finansowania inwestycji
  • popyt na pracowników i potrzeby szkoleniowe
  • ocena koniunktury i warunków prowadzenia działalności gospodarczej
  • percepcja szans i zagrożeń związanych z integracją z UE

Badając firmy wykorzystujemy sprawdzone bazy adresowe.