Badania reputacji firm i przedsiębiorstw

Badanie Reputacji dostarcza klientom informacji na temat tego jak postrzegana jest ich firma lub organizacja w oparciu o kluczowe elementy reputacji:

  • znajomość firmy
  • wiedzę na jej temat
  • pozytywne opinie na jej temat
  • zaufanie do niej
  • poparcie dla firmy

oraz w odniesieniu do głównych konkurentów i firm o najlepszej i przeciętnej reputacji na rynku.

Podejście Ipsos pozwala:

  • zdiagnozować stan reputacji
  • pomóc aktywnie ją kształtować
  • identyfikować najistotniejsze kwestie z punktu widzenia różnych grup interesariuszy
  • identyfikować elementy pozwalające na poprawę reputacji

Badanie Reputacji pokazuje jej wpływ na poprawę efektywności marketingowej

przedsiębiorstwa i organizacji wyrażonej przez skuteczne dotarcie do konsumentów z reklamą i zadowolenie z korzystania z produktu lub usługi firmy.
Badanie Reputacji zawiera wyniki z międzynarodowego badania Global Advisor - trackingu reputacji głównych światowych korporacji w ponad 20 krajach.