Badania opinii publicznej

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres badań opinii w sektorze publicznym.

Wyniki naszych badań szeroko wykorzystują zarówno media i agendy rządowe, jak też przedsiębiorstwa.

Nasza oferta obejmuje:

  • badania społeczne: nastroje społeczne, zwyczaje i style życia, warunki życia, praktyki religijne, stosunek do środowiska naturalnego, zdrowie i opieka medyczna, aspiracje edukacyjne, problemy społeczności lokalnych
  • badania ekonomiczne: budżety gospodarstw domowych, postawy wobec oszczędzania, postrzeganie opłacalności różnych form lokowania pieniędzy, korzystanie z usług bankowych, opinie o gospodarce
  • badania opinii i zachowań konsumenckich: optymizm konsumentów (w tym Wskaźnik Optymizmu Konsumentów), zwyczaje zakupowe, wyposażenie gospodarstw domowych i plany związane z zakupami dóbr trwałego użytku, zwyczaje żywieniowe