Inno Track


Precyzyjna diagnoza produktu bezpośrednio po wprowadzeniu na rynek


Dlaczego i kiedy?

 • Bezpośrednio po wprowadzeniu produktu na rynek
 • Aby uzyskać niezbędne informacje do optymalizacji poszczególnych elementów marketing mixu, pozwalającej naszemu produktowi osiągnąć większy sukces rynkowy


Co otrzymasz?

 • Szczegółową diagnozę wyników nowego produktu, m.in.:
  » identyfikacja poszczególnych grup konsumentów i ich profili (znających produkt, próbujących, użytkowników, odrzucających) – dające porównanie ze wstępnymi założeniami dotyczącymi grupy docelowej
  » analiza powodów zakupu i odrzucania
  » analiza komunikacji
  » wytyczne do optymalizacji poszczególnych elementów marketing mixu


W jaki sposób?

 • Najbardziej efektywna realizacja badania – z wykorzystaniem panelu on-line
 • Min. N=120 dla każdej z trzech grup konsumentów: znających produkt, użytkowników i odrzucających

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych