Inno Screen Concepts


Szybkie badanie potencjału konceptów we wczesnej fazie ich opracowania


Dlaczego i kiedy?

  • Kiedy mamy wstępne koncepty i musimy wskazać te o największym potencjale
  • Szybkie i efektywne kosztowo narzędzie, umożliwiające testowanie wielu konceptów i pomagające rozwijać najlepsze z nich


Co otrzymasz?

  • Ocenę potencjału danego konceptu
  • Podstawową miarą nie jest chęć zakupu lecz wskaźnik złożony z takich elementów jak dopasowanie do potrzeb, unikalność, pozycjonowanie cenowe oraz wiedza o półce sklepowej
  • Szczegółowe miary diagnostyczne mocnych i słabych stron konceptu


W jaki sposób?

  • Test wśród potencjalnych klientów, z uwzględnieniem użytkowników kategorii
  • Nie wymaga norm
  • Wywiady bezpośrednie lub on-line
  • Off-line – test sekwencyjno-mondyczny (N=min 150/każdy respondent testuje maksymalnie 3 koncepty)
  • On-line – test monadyczny (N=min 120/koncept)

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych