Designor™


Ocena wybranych konceptów z prognozą sprzedaży


Dlaczego i kiedy?

  • Jest kilka wybranych konceptów (od 1 do 5). Potrzeba dokładnych szacunków wielkości sprzedaży, aby wiedzieć, nad którym dalej pracować.
  • Jakie czynniki zwiększają sprzedaż, jak udoskonalić mix marketingowy i zwiększyć potencjał nowego produktu


Co otrzymasz?

  • Dokładne prognozy wielkości sprzedaży dla alternatywnych planów marketingowych
  • Definicja silnych i słabych stron konceptu w zestawieniu z konkurencją


W jaki sposób?

  • Decyzja konsumenta badana w otoczeniu konkurencyjnym
  • Model nie wymaga norm
  • Wywiady bezpośrednie lub on-line, test monadyczny

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych