Designor NextGen

Szacowanie wielkości sprzedaży nowego produktu na dowolnym etapie jego rozwoju, nawet w bardzo wczesnej fazie.


Dlaczego i kiedy?:

Designor NextGen to badanie mające na celu prognozę sprzedaży, inaczej badanie wolumetryczne. Może być dodany do każdego ze specjalistycznych narzędzi z serii Ipsos Marketing np. przy okazji badania konceptu, produktu, opakowania, reklamy. Klient otrzymuje narzędzie, które może w pełni dostosować do swoich potrzeb. Sam decyduje, kiedy, ile razy i w jaki sposób zechce z niego skorzystać. Może go użyć:

  • Jednorazowo w połączeniu ze standardowym narzędziem Ipsos Marketing np. PackEvolution (służącym do badania wszystkich parametrów efektywnego opakowania), aby na wybranym etapie rozwoju produktu zmierzyć potencjał sprzedażowy;
  • Wielokrotnie na wybranym etapie, gdy poprawiamy dany element mixu marketingowego (pomysł, koncept, produkt, opakowanie, cena i komunikacja) np. przy teście produktu zmieniając jego formułę, 
  • Wielokrotnie na różnych etapach, aby uaktualniać szacunki sprzedaży w miarę rozwoju kolejnych elementów mixu.

Co otrzymasz?

  • Wstępne szacunki sprzedaży na 1 rok w zestawieniu z otoczeniem konkurencyjnym
  • Porównanie kluczowych elementów z bazą danych Ipsos ( 50.000 pomiarów w ponad 250 kategoriach)
  • Alternatywne scenariusze oparte na założeniach poprawy różnych elementów mixu

W jaki sposób?:

  • Badanie ilościowe
  • Designor NextGen może być dodane do każdego ze specjalistycznych narzędzi z serii Ipsos Marketing.

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych