Concept Evaluator™


Diagnoza mocnych i słabych stron konceptu


Dlaczego i kiedy?

 • Kiedy potrzebna jest szczegółowa, bardziej "jakościowa" diagnoza konceptu, która pozwala dowiedzieć się:
  » jakie są mocne i słabe strony konceptu, które elementy przyciągają uwagę, a które są raczej zbędne;
  » jak optymalizować koncept, aby wzbudzał największe zainteresowanie klientów.


Co otrzymasz?

 • Bardzo szczegółowe informacje przedstawione w ciekawej graficznej formie na temat poszczególnych elementów konceptu, które są:
  » niezrozumiałe
  » niewiarygodne
  » najbardziej interesujące
  » najmniej interesujące
  » szczególnie unikalne i wyróżniające.


W jaki sposób?

 • Zwykle jako moduł w teście konceptów (np.: Innoscreen)
 • Wywiady bezpośrednie lub on-line
 • Narzędzie interaktywne: respondent zaznacza na ekranie poszczególne słowa/elementy konceptu posługując się myszą

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych