Brand Stretch


Budowa strategii rozszerzania marek i lepsze rozumienie potencjału marki


Dlaczego i kiedy?

  • Pozwala na identyfikację najbardziej obiecujących kategorii, na które marka może zostać rozszerzona, a także określić ich potencjał
  • Wskazuje kluczowe atrybuty marki, które powinny być wzmocnione przy rozszerzaniu marki
  • Pozwala zmierzyć na ile rozszerzenie marki na nowe kategorie spowoduje zjawisko tzw."rozmycia" marki pierwotnej


Co otrzymasz?

  • Czytelne dane diagnostyczne dotyczące tego, które skojarzenia z marką należy wzmacniać, aby odnieść sukces rozszerzając markę na wcześniej zidentyfikowane kategorie
  • Kierunek rozwoju marki na dalszych etapach
  • Wiedzę niezbędną do testowania innowacji w przyszłości


W jaki sposób?

  • Badanie ilościowe
  • Wywiady on-line lub CAPI

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych