Badania w sklepie

Badanie typu shopper to maksymalizacja sprzedaży i zysków poprzez pełne zaspokajanie potrzeb konsumentów


Na jakie pytania odpowiada?

  • Dlaczego klienci kupują? (potrzeby / motywacje / sytuacje)
  • Jak i kiedy podejmowane są decyzje dotyczące zakupu produktu?
  • W jaki sposób klienci zachowują się w obrębie stoiska?
  • Czy poszczególne produkty i ich warianty łatwo znaleźć?
  • Jaka jest perspektywa sprzedawcy?
  • Jak powinna wyglądać linia produktów ‘marki własnej sklepu’, co decyduje o decyzji zakupu w jej obrębie


Co otrzymasz?

  • Praktyczne wskazówki do konkretnej sytuacji i problemu


W jaki sposób?

  • Specyficzne metody do konkretnych problemów badawczych (obserwacje, zakupy asystowane, śledzenie tras, spis zakupów, wywiady z personelem…)

Dowiedz się więcej

Patrycja Szymańska
Dyrektor Badań Jakościowych  

Mateusz Głowacki  
Dyrektor Badań Ilościowych