Badania telefoniczne

Do realizacji badań telefonicznych wykorzystujemy CATI@Home, nowoczesny system umożliwiający realizowanie badań przez ankieterów pracujących we własnych domach. System ten jest znacznie bardziej efektywny niż badania prowadzone w tradycyjnym studiu CATI: z analizy konkurencji wiemy, że nasze badania telefoniczne są realizowane szybciej niż w innych firmach. Jednocześnie jakość wywiadów przeprowadzanych  przez ankieterów pracujących w domach jest wysoka.

Jak to działa?

Naszym ankieterom do pracy wystarcza komputer z odpowiednim oprogramowaniem, słuchawki i stały dostęp do Internetu. Współpracujemy  z osobami mieszkającymi na terenie całej Polski - ankieterzy Ipsos mieszkają w większych miastach i małych miejscowościach, są wśród nich studenci, matki z małymi dziećmi, a także osoby niepełnosprawne. Łączy ich jedno: są zmotywowani, efektywni  i lubią rozmawiać.

Wysoka jakość

Nasi ankieterzy pracują w swoich domach, ale ich praca jest monitorowana. Dział kontroli zlokalizowany w siedzibie Ipsos stale prowadzi odsłuch realizowanych wywiadów i podgląd ankiet. Odsłuch i podgląd mogą być również prowadzone przez Klientów. Dodatkowo nasz system umożliwia śledzenie i analizowanie wydajności i poprawności pracy ankieterów.

Szybka realizacja

Oprogramowanie CATI@ Home umożliwia szybszą niż u konkurencji realizację badań. Specjalny program automatycznie wybiera numery telefonów i odrzuca błędne połączenia, co bardzo przyspiesza pracę. Prócz tego program monitoruje liczbę skutecznie przeprowadzonych wywiadów, co daje nam informację, którzy ankieterzy pracują najlepiej.

Elastyczność

Obecnie posiadamy 65 licencji w systemie CATI@ Home o efektywności takiej jak 90 stanowisk w tradycyjnym studiu CATI.  Jednak w razie potrzeby możemy szybko powiększyć możliwości systemu. Studio nie ogranicza naszych możliwości, konieczny jest jedynie zakup dodatkowych licencji i przeszkolenie nowych ankieterów.

Dowiedz się więcej: info.poland@ipsos.com lub skontaktuj się z  badaczem Ipsos, z którym współpracujesz.