Anna Forycka dyrektorem badań ilościowych w Ipsos

05-01-2010

Anna Forycka po 10 latach pracy w IQS and Quant Group przeszła do Ipsos, gdzie została dyrektorem badań ilościowych w Ipsos Marketing.

Dział, którym kierować będzie Anna Forycka składa się z 3 zespołów, łącznie podlegać jej będzie 30 osób.

Z badaniami marketingowymi związana jest od 15 lat. Od początku specjalizuje się w badaniach ilościowych. Zaczynała w Demoskopie (włączonym do Ipsos w 2001 roku). Od roku 2000 do chwili obecnej pracowała w IQS and Quant Group, początkowo jako Kierownik zespołu badawczego, od 4 lat na stanowisku dyrektora badań ilościowych.

Współpracowała z klientami z różnych sektorów, głównie z FMCG, telekomunikacji i finansów.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą m.in. badań eksploracyjnych związanych z innowacjami i strategią marek, w tym badań segmentacyjnych, postaw i użytkowania a także nowych rozwiązań w zakresie analizy danych ilościowych.

Anna Forycka z wykształcenia jest psychologiem i historykiem sztuki.