Agnieszka Bubak kierownikiem zespołu jakościowego

13-09-2012

Agnieszka Bubak została nowym kierownikiem jednego z czterech zespołów badań jakościowych w Ipsos. Zespołem będzie zarządzać wspólnie Agnieszką Zawadzką.

Agnieszka Bubak ma ponad 10 lat doświadczenia w badaniach marketingowych. Ostatnio pracowała w Ipsos na stanowisku Research Managera, a wcześniej, do momentu połączenia firmy z Ipsos, również na tym stanowisku w Synovate. Prowadziła projekty jakościowe dla największych producentów FMCG w Polsce i w regionie CEEMEA. Specjalizuje się  m.in. w badaniach segmentacyjnych, strategii marki i tzw. shopperowych  (w miejscu sprzedaży). Pracowała również jako konsultant badawczy i szkoleniowiec w Afryce,  m.in. w Nigerii i Kenii. Z wykształcenia jest socjolożką (UW),  ukończyła także podyplomowe studia w zakresie badań marketingowych w SWPS i Szkołę Strategii Marki SAR.

Agnieszka Bubak zastąpiła Beatą Goc, która została Liderem badań jakościowych Ipsos w regionie CEEMEA.