Ipsos wprowadza nową metodę badawczą wzbogacającą tradycyjne pomiary satysfakcji

13-02-2013

Ipsos Loyalty, część Ipsos specjalizująca się w badaniach satysfakcji i lojalności klienta, wprowadza na rynek polski nową metodę badawczą do wykorzystania przy okazji badań satysfakcji i służącą do mierzenia dynamiki udziału w wydatkach klienta w danej kategorii. Narzędzie wskazuje na te wymiary satysfakcji i lojalności, których poprawienie wpłynie na zwiększenie naszego udziału w wydatkach, a w konsekwencji na rozwój biznesu.

Z badań prowadzonych przez Ipsos we współpracy z kilkoma amerykańskimi uniwersytetami wynika, że wysokie wskaźniki satysfakcji i lojalności klientów sprzyjają wprawdzie stabilności biznesu, ale nie gwarantują jego wzrostu. Okazuje się, że zadowoleni i lojalni klienci wcale nie muszą kupować od nas więcej. Co zatem zrobić, aby biznes się rozwijał, szczególnie w czasach dekoniunktury, kiedy trudno jest przekonać klientów, by zwiększyli wydatki na daną kategorię dóbr czy usług?

Kiedy przyglądamy się strukturze wydatków klientów w ramach danej kategorii, często okazuje się, że nasi zadowoleni i lojalni klienci jednocześnie wydają istotne kwoty na usługi czy produkty konkurencji. Rozwój biznesu staje się zatem możliwy chociażby poprzez motywowanie klientów, żeby pieniądze, wydawane do tej pory u konkurentów, zaczęli wydawać u nas. Walka toczy się zatem nie tylko o wysokie wskaźniki satysfakcji, ale powinna się toczyć przede wszystkim o udział w rynku.

Ipsos Loyalty, część Ipsos specjalizująca się w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, wprowadza na rynek polski narzędzie badawcze do wykorzystania przy okazji badań satysfakcji i służące do analizy naszego udziału w całości wydatków klienta na daną kategorię (share of wallet). Nowe narzędzie nosi nazwę WAO! (czytane jak angielskie Wow!), co jest skrótem od Wallet Allocation Optmizer.

WAO! to rozwiązanie, o które można wzbogacić każdy dotychczasowy program pomiaru satysfakcji lub lojalności. WAO! pozwala na znalezienie tych cech naszych produktów czy usług, których poprawienie nie tylko wpłynie na poziom przywiązania klientów, ale przede wszystkim zwiększy nasz udział w wydatkach klienta i realnie wpłynie na nasze wyniki biznesowe.

Metoda WAO! otrzymała w roku 2011prestiżową amerykańską nagrodę Next Gen Market Research Disruptive Innovation Award przyznawaną za wybitne innowacje stymulujące rozwoj branży badawczej. W tym samym roku została opisana w magazynie Harvard Business Review.


Dowiedz się więcej

Andrzej Anterszlak
Dyrektor Ipsos Loyalty