Beata Rąbińska w Ipsos

10-07-2012

Beata Rąbińska, dotychczas pracująca jako konsultant ds. badań jakościowych w TNS Polska, przeszła do Ipsos.

Objęła tu stanowisko Senior Project Managera w zespole jakościowym kierowanym przez Marcina Trzcińskiego i Piotra Ciąćkę, jednym z czterech zespołów badań jakościowych w Ipsos.

Beata Rąbińska ma ponad 10 lat doświadczenia w badaniach marketingowych – pracowała najpierw w TNS OBOP, potem w ABM i AMPS,  ostatnio w TNS Polska. Specjalizuje się w bada-niach jakościowych dotyczących komunikacji, wizerunku marek, testach konceptów, badaniach potrzeb i satysfakcji konsumentów. Jest doświadczonym moderatorem  grup fokusowych i wywiadów indywidualnych  (również w wersji online) oraz warsztatów. Pracuje głównie dla klientów z sektora finansów, business-to-business i mediów. 

Rąbińska jest absolwentką socjologii na UW i Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy PAN, członkiem PTBRiO. Prywatnie pasjonatka gór i wspinania.