Agata Kusnierek w Ipsos

02-02-2012

Agata Kuśnierek, wcześniej w 4P Research Mix, przeszła do Ipsos i objęła stanowisko Senior Pro-ject Managera w Ipsos Loyalty, części Ipsos specjalizującej się w badaniach satysfakcji i lojalności klientów.

Agata Kuśnierek ma 7 lat doświadczenia w badaniach marketingowych. Początkowo pracowała w TNS OBOP w sekcji analiz telemetrycznych, następnie w dziale badawczym Finance & Professio-nal Services, a od 2009 w firmie badawczej 4P Research Mix jako Senior Project Manager.

Agata Kuśnierek specjalizuje się w badaniach satysfakcji klientów i pracowników, wizerunku, po-zycjonowania i siły marki, badaniach sklepowych oraz społecznych dotyczących postaw, wartości i stylów życia. Ma doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi i lokalnymi projektami badaw-czymi, realizowanymi w obszarze FMCG, finansów, telekomunikacji, B2B, rynku motoryzacyjnego oraz dla sektora publicznego. Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Analizy Marketingowe w SGH.